werkkamer
 

                                                                                                                                                              ANNELIES VAN LOENHOUT

Ik ben glazenier c.q. glaskunstenaar.
Mijn opleiding tot glazenier heb ik genoten aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten in Antwerpen. Op de Academie heb ik in 4 jaar de Hogere Graad behaald en daarna in 2 jaar de Specialisatie Graad behaald. Ik heb met heel veel plezier deze opleiding gedaan.  

Op de academie is de basis gelegd om de oude ambachtelijke technieken geheel eigen te maken, van het glas in lood zetten, brandschilderen, etsen, ontwerpen tot restaureren. Op het gebied van glasfusing ben ik autodidact. Hierin heb ik intussen al een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Glas is een mooi materiaal met heel veel mogelijkheden. 

In mijn werk probeer ik, indien mogelijk, gevarieerde ontwerpen te maken. Mijn ontwerpen kunnen zowel figuratief als abstract zijn. Ook een combinatie van deze twee geeft een heel eigen karakter, wat toegepast kan worden in meerdere technieken. Ik combineer mijn werk met oude ambachtelijke technieken en andere technieken zoals het fuseren van glas en zandstralen wat tot verrassende resultaten leidt. 

Bij het in opdracht werken dient er een goed overleg te zijn met de opdrachtgever. Met behoud van mijn eigen inbreng en visie en vertrouwen van beide partijen zal tot een bevredigend resultaat leiden.